Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO JAVAREADY.PL

Ostatnia aktualizacja: 17.04.2024

1. INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.javaready.pl i jego podstron, prowadzonego przez Bartłomieja Kalkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bartłomiej Kalka 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Szwoleżerów 7a NIP: 7822888819 REGON: 387479706 e-mail: bartlomiejkalka@javaready.pl nr tel.: +48 785 522 752 oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.

2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie; 
2. Produkt – produkty fizyczne (materialne), produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie;   
3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem javaready.pl/regulamin 
4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem edu.javaready.pl/zamowienie/ za pośrednictwem, którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem, którego otrzymuje dostęp do Produktów; 
5. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu; 
6. Właściciel – Bartłomiej Kalka, ul. Szwoleżerów 7a 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 7822888819, REGON: 387479706, e-mail: bartlomiejkalka@javaready.pl prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Serwisu;   
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.
8. Sklep – Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://edu.javaready.pl/zamowienie, oraz https://edu.javaready.pl

3. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.

4. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i podane są w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT. W przypadku Produktów fizycznych ceny nie obejmują kosztów przesyłek.

5. Produkty mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie.

6. W przypadku udostępnienia Produktu w ramach Promocji, Serwisu oznacza, że dany Produkt jest w Cenie promocyjnej.

7. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu, Serwis podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z Produktu. Informacje na temat sposobu weryfikacji opinii przez Serwis znajdują się w zakładce https://edu.javaready.pl/polityka_opinii.

8. Jeżeli Cena udostępniona Klientowi na stronie Sklepu jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych na z danych marketingowych (profilowanie), Serwis udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Produkcie na stronie Sklepu.

2. KORZYSTANIE Z SERWISU

1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.

2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.

3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności i inne.

4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów elektronicznych.

5. Rejestracja Klienta w Sklepie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.

6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest szyfrowany odpowiednim protokołem.

7. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu bądź poprzez wiadomość e-mail.

2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.

3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, danych do faktury VAT, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu.

4. Podany adres e-mail może zostać wykorzystany jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).

5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o: 

 1. głównych cechach Produktu, 
 2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za  dostarczenie Produktu oraz o innych kosztach,   
3. możliwości odstąpienia od umowy.

6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.

7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.

8. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.

9. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.

10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty.


4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.

2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.

3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:    

1.przelewem poprzez elektroniczny system tpay.com i paypal
2.przelew bankowy
3.blik
4.druczek płatności

4. Płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357 działającą pod marką Tpay.com.

5. Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e mail.  Po otrzymaniu płatności wysyłka Produktu następuje po wskazanym w ofercie przedsprzedażowej czasie 2 miesięcy od oficjalnego startu kursu czyli 15.02.2021. (dotyczy tylko przedsprzedaży)

6. Dostawa Produktów cyfrowych jest darmowa.

7. Dostawa Produktów fizycznych następuje w sposób wybrany przez Klienta w toku składania Zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki podawany jest Klientowi po dokonaniu wyboru Produktów oraz po dokonaniu wyboru sposobu zapłaty.

8. Wysyłka Produktów fizycznych następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności. Do czasu dostawy Produktów fizycznych należy doliczyć czas realizacji dostawy przez podmiot świadczący usługi dostawy. Czas dostawy, jej koszt oraz podmiot świadczący usługi dostawy zostanie podany w toku składania Zamówienia.

9. Dostawa Produktów fizycznych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

10. W przypadku zakupu na dwie raty, Klient w zamian za pierwszą ratę otrzymują dostęp do pierwszych 3 modułów kursu na platformie. Wtedy Właściciel wystawia fakturę VAT jako potwierdzenie zapłaty za pierwszą ratę. Dopiero po wpłaceniu drugiej raty, Klient otrzyma całą resztę kursu, czyli: pozostałe moduły, możliwość dołączenia do grupy kursowej na Facebooku, Skarbnicę Wiedzy. Jedna rata wynosi połowę aktualnej ceny kursu.

11. W przypadku gdy Klient nie umieści drugiej raty (w przypadku zapłaty w dwóch ratach) w uzgodnionym terminie (31 dni po wpłacie pierwszej raty) Właściciel może odmówić zwrotu pierwszej raty i może usunąć konto Klienta, który nie zdecydował się na opłatę drugiej z rat.

12. Klient może opłacić drugą ratę szybciej jeśli ma taką ochotę. (Link do rozliczenia drugiej raty)

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z Produktu lub usługi kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania lub w przypadku przedsprzedaży od oficjalnej daty startu kursu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.

3. Właściciel gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

6. W przypadku sprzedaży produktów, wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela. Istnieje możliwość zwrotu 100% ceny kursu od daty zakupienia kursu. Klient ma 30 dni od daty zakupu kursu na zgłoszenie chęci zwrotu 100% pieniędzy.

7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku nabycia Produktu elektronicznego dostarczanego w inny sposób niż na nośniku materialnym, jeżeli dostarczenie Produktu nastąpiło za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

8. Właściciel ma prawo usunąć Klienta z kursu, w dowolnym momencie, wraz z podaniem przyczyny i zwrotem pieniędzy, które Klient wydał na ten kurs. Zapobiega to sytuacją, gdy Klient jest na przykład niekulturalny lub celowo utrudnia pracę innym osobom.

9. W przypadku zakupu na raty, prawo na odstąpienie od umowy liczy się od dnia zakupu i opłacenia pierwszej raty. 30 dni gwarancji liczymy od dnia opłacenia pierwszej raty.

DODATKOWE PUNKTY DOTYCZĄCE SUBSKRYPCJI MIESIĘCZNEJ:

10. W przypadku subskrypcji miesięcznej obowiązuję 14 dni na zwrot pierwszej wpłaty.

11. Kolejne wpłaty nie podlegają zwrotom.

12. Klient może anulować subskrypcję w dowolnym momencie i traci dostęp z ostatnim dniem ważności subskrypcji.

13. Klient otrzyma dostęp do platformy z lekcjami video najpóźniej do 48 godzin po zakupie subskrypcji. (Subskrypcja liczy się od dnia przydzielenia dostępów do kursów).

14. W ramach subskrypcji miesięcznej Klient zrzeka się niektórych części oferty wchodzących w skład „pełnego dostępu do 3 kursów Get Pro Java, Spring Ready i Junior Java Ready”, a konkretniej:

 • a) z licencji na IntelliJ Ultimate
 • b) z dostępu do społeczności kursantów na Facebooku i Discord
 • c) ze wszelkich spotkań 1:1 z mentorem w ramach kursów (np. symulacja rozmowy rekrutacyjnej, i HR)
 • e) ze wszystkich sprawdzeń Twoich prac domowych i CodeReview projektów przez autora kursu.
 • f) z rekomendacji na LinkedIn
 • g) ze Skarbnicy Wiedzy Junior Java Developera
 • h) z konsultacji tekstowych i głosowych z mentorem
 • i) z Gwarancji w ramach kursów (obowiązuję jedynie gwarancja 14 dni po 1. opłacie subskrypcji)
 • j) z certyfikatów ukończenia kursów

15. W ramach subskrypcji Klient odblokowuje 2 moduły z lekcjami video raz w miesiącu i nie może uzyskać od razu całego dostępu do wszystkich treści tak jak w przypadku „pełnego dostępu”. Ale w ramach każdego z kursów, otrzymuje od razu kilka modułów startowych.

16. W dowolnym momencie Klient może wykupić pełny dostęp do 3 kursów. Wystarczy, że skontaktuje się z bartlomiejkalka@javaready.pl i zgłosi chęć wykupienia pełnego dostępu. Cena takiego dostępu ustalana jest na podstawie sumy wpłat w subskrypcji. Na przykład:

 1. Klient dołącza w subskrypcji i opłaca 3 miesiące za przykładowe 119 zł. Suma 119*3=357zł
 2. Cena pełnego dostępu dla Klienta, to będzie aktualna cena 3 kursów (na dzień 17.04.2024 to 2472.00 PLN w promocji -30% za 3 kursy) minus 357 zł, czyli 2115 zł.

17. Cena subskrypcji w premierowej edycji wynosi 119 zł miesięcznie dla pierwszych 5 Klientów.

18. Cena subskrypcji nie zmieni się po dołączeniu Klienta. Tj. Klient który dołączył w cenie 119 zł, to nawet jeśli cena subskrypcji wzrośnie wtedy obowiązuję to tylko nowych Klientów i nowe subskrypcje. Jeśli klient na własne życzenie przerwie subskrypcje i będzie chciał ponownie zasubskrybować wtedy obowiązuje go najnowsza oferta (nowa cena, i wszelkie zmiany).

19. Po 1. zakupie subskrypcji Klient ma 14-dni żeby odstąpić od umowy i otrzymać zwrot pieniędzy.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1. Właściciel ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.

2. Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient może skorzystać z tytułu rękojmi za wady wobec Właściciela na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.

3. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.

4. W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą charakter wady oraz zawierającą określone żądanie.

5. Właściciel ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.

6. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.

7. W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub Klient otrzyma nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania limitu miejsc), Właściciel Serwisu zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Właściciel świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z niektórych Produktów elektronicznych.

2. Do zawarcia Umowy nie jest konieczne posiadanie konta w Serwisie, lecz może być konieczne do skorzystania z niektórych Produktów elektronicznych.

3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.

4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:   


1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie),   
2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,   
3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,   
4. dostęp do Internetu,   
5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,   
6. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).

5. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość e mail pod adres bartlomiejkalka@javaready.pl lub listownie na adres Właściciela.

6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

8. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności.

9. PRAWA AUTORSKIE

1. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.

2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.

3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.12.2020 roku.

6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

JavaReady.pl Bartek Kalka bartlomiejkalka@javaready.pl NIP: 7822888819 | opinie | blog | szkolenia